A Contrall MES egy integrált termelés irányítási rendszer, mely alapvetően 3 fő modulból áll. A CRM modulban kezelhetjük az ügyfeleket, az ő megrendeléseiket, projektjeiket, árajánlataikat. Ezeket a tevékenységeket számos hasznos funkció segíti, melyek a későbbiekben részletesen bemutatásra kerülnek. Amikor az árajánlat megrendeléssé változik, akkor a CRM modulból egy gombnyomásra átkerül a gyártási és kontrolling modulba. Ez a két modul szervesen együttműködik, így a leírásban is együttesen mutatjuk be őket.
 
A Contrall MES rendszer alap filozófiája, hogy a kapcsolatfelvételtől, a termék kiszállításáig segítse a felhasználót, miközben az egész folyamatot kielemezhetővé és mérhetővé teszi.
 
Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) modul
 
Értékesítés
A modul feladata a teljes értékesítési folyamat támogatása a beérkező ügyféligények rögzítésétől kezdve az ajánlatadási folyamatokon át a megrendelés kezeléséig és a gyártás indításáig. Feladata továbbá az elkészült megrendelés átadásának és az eladott termékek utókövetésének támogatása is. A rendszer lehetővé teszi az értékesítési folyamatok és lehetőségek nyomon követését, ajánlatok, szerződések és azok esetleges változásainak elkészítését, nyilvántartását, e-mailben történő kiküldését, valamint a módosítások okainak regisztrálását. A felületen rögzíthető ajánlati árazás és beállítható többszintű, százalékos kedvezmény. A rendszer biztosítja az ügyféllel történt kapcsolatfelvételek folyamatszemléletű dokumentálását, visszakereshetőségét és képes nyomon követni az ügyfelekkel való kommunikációt az első kapcsolatfelvételtől kezdve egészen az eladásig.
 
Tennivalók
Az értékesítési folyamatokhoz kapcsolódó feladatok nyilvántartását és átláthatóságát biztosítja a tennivalók felület. Tennivalók bizonyos állapotváltozások után (pl: ajánlat készítés, szerződéskészítés) automatikusan generálódnak, támogatva ezzel az értékesítők munkáját. Tennivalók manuálisan is kiadhatók, az előre nem definiált értékesítési folyamatok támogatására. A felhasználó nevére kiosztott, különböző projekthez tartozó tennivalók napi, heti és havi nézetben is megtekinthetők. A tennivalók határidejének adott időponthoz rendelésével és a határidőn túli feladatok jelzésével pedig követhetővé válnak a határidők.
 
Dokumentumok
A dokumentumok menüpontban projektek szerint rendezve találhatóak meg az adott értékesítéshez feltöltött dokumentumok. A projekthez csatolt dokumentumok (árajánlatok, szerződések, mellékletek, képek, stb.) tetszőleges számban tárolhatók, megjeleníthetők, így a projekthez tartozó árajánlatok, tervrajzok, fotók, stb. nyilvántartása és visszakereshetősége nagyságrendekkel egyszerűbbé válik.
 
Ügyfelek
Az ügyfelek menüpontban nagy részletességgel kerülnek tárolásra az ügyféladatok. A megszokott alap adatokon kívül (név, cím, telefonszám, e-mail cím, stb.) tárolhatjuk akár az ügyfél nemét és születési idejét is. A rögzített adatok alapján később megtekinthetőek, visszakereshetőek az ügyféllel történt értékesítési és reklamációs folyamatok, naplószerűen. A menüpontban az alapadatok tárolásán kívül lehetőség van az ügyfél által jelzett reklamációk kezelésére is.
 
Kampányok
Kampányok tervezését segíti a felület, mely lehetőséget ad a kampányok rögzítésére, időtartamának megadására, áttekintésére, a kampányhoz tartozó megjegyzések rögzítésére.
 
Kedvezmények

A rendszer alkalmas mennyiségi, százalékos ügyfél kedvezmények és egyszeri időszakra vonatkozó kedvezmények kezelésére. A meglévő kedvezmények módosíthatók, nyomon követhetők, szűrhetők.
 
Gyártásirányítás és kontrolling modul
A gyártásirányítás fő alapelve, hogy segítsen a munkák ütemezésében, miközben lejelentések által pontos képet adjon a tervezett és tényleges folyamatokról.
Az adatok gyűjtése alapvetően a Contrall terminálok által történik, melyek a termelés olyan pontjaira telepíthetőek le, ahol vagy automatikusan, vagy manuálisan lehetőség van a folyamat mérföldköveinek mérésére. Ezen pontok azonosítása cégenként egyedileg történik, hiszen minden vállalkozás eltérő folyamatokkal működik.
Az adatgyűjtés másik fontos eleme, hogy minden gyártott termék a rendszerben rögzítve legyen, a Contrall MES-ben lévő gyártás és a valóságban történő gyártás ne váljon el egymástól.. A sikeres értékesítési folyamat eredményeképpen egy széria indítási igény kerül a gyártásirányítási modulba, amely tartalmazza a megrendelt termékeket, mennyiségeket, határidőt és minden egyéb, a termékek legyártásához szükséges információt.
A gyártásirányítás két fő (gyártmányok és szériák) és számos, a két fő részt kiszolgáló alrendszerből (raktár, technológiák, terminálok, gépek, stb.) áll.
 
Gyártmányok
A gyártmányok menüben építhető fel/állítható össze egy termék. A termék felépítését fa struktúrában, a késztermék részekre bontásával hozhatjuk létre.
Minden egyes részegység alá rendelhetők további részegységek, kereskedelmi áruk, vagy az adott részegység/alkatrész előállításához szükséges technológiák és/vagy alapanyagok.
A felépítés során megadott technológiákhoz rendelhetők normaidők, ezek összegéből kerül meghatározásra a gyártmány legyártásához szükséges idő.
A gyártmányokat a rendszerbe feltöltött rajzok segítségével, technológiai sorrend rögzítésével és az elkészítéshez szükséges anyagok rögzítésével határozhatjuk meg.
A gyártmányok a rendszerbe előre rögzíthetők, így követhetővé válik, hogy a gyártásfolyamat során létrejövő késztermékek, milyen alapanyag felhasználást igényelnek. A felhasznált alapanyagok a készletről lekerülnek. A program receptúrakezelést is képes megvalósítani, így az is nyomon követhető, hogy a késztermék alapanyagai, milyen kisebb egységekből (félkész termékek) épülnek fel. A rendszer lehetővé teszi a gyártási folyamatok prioritásának beállítását és a gyártási folyamatok sorrendiségének megállapítását
 
Széria
A cég által előállított termékeket a gyártmányok menüpont alatt tudjuk felépíteni, technológiákat és alapanyagokat rendelve hozzájuk. Ezekből a gyártmányokból tudunk megrendelés esetén szériákat indítani, melyeket adott gépre, vagy munkavállalóra tudunk kiosztani, támogatva ezzel a termelés átláthatóságát. A széria -többek között- egy gyártmány által meghatározott termékből és az értékesítési folyamat során megrendelt mennyiségből tevődik össze.
Széria indításánál több automatizmus lép életbe. A gyártmány legyártásához szükséges normaidőkből és a szériánál meghatározott mennyiségből kiszámításra kerül a teljes széria gyártási ideje, továbbá az átadási határidőből meghatározásra kerül a legkésőbbi széria indítás időpontja is.
A széria indításával egy időben, a raktárban a széria részére lefoglalásra kerülnek a szükséges alapanyagok és kereskedelmi áruk. Szériaindítás után kioszthatók a dolgozók részére az egyes legyártandó alkatrészek, elvégzendő technológiák, a hozzájuk tartozó mennyiségekkel. Az elvégzett feladatokat a dolgozók a termelés nyomkövető terminálokon tudják lejelenteni a gyártásirányítási modulba. A rendszer ez által, közel valós idejű adatokkal rendelkezik az elvégzendő, a kiosztott, és az elvégzett feladatok állapotát illetően.
A dolgozók később a számukra kiosztott munkafolyamatokat, munkadarabokat tudják készre jelenteni, melyből nem csak a termelés aktuális állapota, de az egyes termékekre, technológiákra fordított tényleges idő is monitorozható.
A szériákra vonatkozóan a rendszer biztosítja a szériák gyártásának szüneteltetését, pótlások és gyártás folyamán keletkező selejt és hulladék mennyiségének rögzítését.
A minőségbiztosítást támogatja a szérián belül dokumentálható vizsgálatok és mérések visszakereshetősége.
A jövedelmezőség felülvizsgálatát teszi lehetővé a vezetőség részére az előállított termékek összes alapanyag költség, gépköltség (melyik gépet, melyik alkatrészhez, mennyi ideig használták), munkaköltség (melyik alkatrészen, melyik dolgozó, mennyi munkaórát dolgozott) követhetősége.
 
Terminálok
A terminálok a gyártási területen elhelyezett adatgyűjtő eszközök, amelyek kétirányú kommunikációt valósítanak meg a dolgozó és a gyártásirányítási rendszer között. Egyrészt megjelenítik a rendszerben a dolgozó számára kiosztott feladatokat, másrészt a dolgozó az által elvégzett feladatokat ezen keresztül „azonnal” rögzíteni tudja a gyártásirányítási rendszerben. A dolgozói adatgyűjtésen kívül a terminálok sok más funkcióra is használhatóak, akár egyéb adatbeviteli, vezérlési, vagy gépről érkező adatok feldolgozási és gyártásirányítási rendszerbe történő továbbítási feladatok ellátására is. Ez igény esetén ügyfelenként kerül testreszabásra.
 
Raktár
A cég egyedi igényei szerint több raktár is felvihető a rendszerbe, valamint lehetőséget biztosít raktáron belüli, elkülönített készletkezelésre is, mint pl. polchely (tároló). Mindezek révén raktárainak helykihasználása optimalizálható, az árukészlet nyilvántartása nyomon követhető és visszakereshető. Jelentős időt takaríthat meg az aktuális készletszint nyomon követésével, a minimum készletszint beállításával.
A program jelzi, ha a készleten lévő áru mennyisége a megadott készletszint alá csökken, így biztosítva a beszerzési eljárás időben történő elindítását, amely segíti a rendelések időben történő teljesítését.
 
Technológiák
A gyártás folyamán használt technológiák felvitelére szolgál ez a menü. Az itt megadott technológiákat lehet kiválasztani a gyártmány összeállítása során. A technológiához rendelhetőek normaidők, amelyek alapjául szolgálnak a gyártmányok, majd később az ezekből származtatott szériák gyártási idejeinek meghatározásához. Itt adhatóak meg a technológiákhoz tartozó, elvárt minőségi követelmények, utasítások (mérendő mennyiség, hibahatár, egyéb mérés).